Onze mindtrainers

ONZE MINDTRAINERS voor kinderen

Mindtrainers voor kinderen bestaat uit een verschillende coaches, therapeuten, psychologen, pedagogen en leerkrachten die dezelfde visie hebben.

'Wij geloven dat als we in balans en gelukkig willen zijn het nodig is de innerlijke wereld met zelfbewustzijn, vriendelijke aandacht en ontspanning toe te treden. De dierenvriendjes helpen dit op een toegankelijke wijze te integreren in het dagelijks onderwijs en gezinsleven' - Mindtrainers voor kinderen 

Met onze diensten verzorgen wij preventieve zorg voor in het onderwijs en aan kind en gezin.

Mindtrainer Kim Oostendorp

Sociaal bewogen, creatief, actief, ondernemer, enthousiast, kletskop, dromenjager, oplossingsgericht, mensenmens, gevoelig, fan van mindfulness en emotioneel lichaamswerk.

Kim heeft in Amsterdam gestudeerd; HRM, Pedagogische wetenschappen, bachelor Social work, cognitief gedragstherapie en Mindfulness Based Cognitive Therapie (MBCT). Ze heeft ruim acht jaar als behandelaar gewerkt in de kinder-jeugdpsychiatrie (de Bascule). Ze heeft ervaring met gedragsstoornissen (ODD-CD), ADHD, angst- en dwang problematiek, eetstoornissen, lichamelijk onverklaarbare klachten en trauma.  Vervolgens is ze haar dromen achterna gegaan en is ze vanuit drie voor haar belangrijke kernwaarden -bewust leven - liefde - verbinding- gaan ondernemen. Tot 2016 was ze mede-eigenaar van Mindswitch (mindfulness trainingen) en werkt ze sinds die tijd onder de naam van bbb psychologie. Als vrijwilliger was ze betrokken bij 365 Dagen Succesvol. Kim is founder van Mindtrainers en de bedenker van de dierenvriendjes methode voor onderwijs, kind en gezin. In 2020 heeft ze in Amsterdam een praktijk opgezet de Food Mind Studio.

Met Mindtrainers voor kinderen is haar wens dat er binnen het onderwijs en gezin het zelfbewustwustwordingsproces van jong en oud de vriendelijke aandacht krijgt zodat er meer innerlijk (be)grip en rust ontstaat wat bijdraagt aan een goede balans en levenshouding.

mindtrainers.nl
bbbpsychologie.nl
foodmindstudio.nl
Kim Oostendorp

Mindtrainer Simone Scherpenzeel

Moeder, warm, eerlijk, analytisch, bewust kwetsbaar, nieuwsgierig, open, fan van mindfulness en heeft passie voor zelfbewustwording.

Simone is psycholoog. Na het afronden van haar master klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is zij gaan werken in de specialistische GGZ (de Viersprong), als behandelaar van complexe gezinsproblematiek. Zij heeft ervaring in het geven van zowel individuele behandeling (cognitieve gedragstherapie en mindfulness) aan volwassenen en kinderen als in het geven van gezinstherapie. Zij heeft jarenlang ervaring in begeleiding en opvoeding van kinderen en pedagogisch adviseren van ouders. Met veel plezier verzorgt Simone de trainersopleiding de dierenvriendjes aan leerkrachten. Naast Mindtrainers werkt zij ook onder naam van Psy.moon.

Met Mindtrainers voor kinderen wilt zij vanuit haar expertise, ervaring en warmte leerkrachten laten ervaren hoe zij door stilte, aandacht, bewustwording en vriendelijke aandacht meer balans, rust en geluk vinden. 

psymoon.com
Simone Scherpenzeel

Mindtrainer Sophie van Schieveen

Positief, creatief, liefdevol, invoelend, dienstbaar, zorgvuldig, avontuurlijk, natuurlijk, open, humor.

Sophie heeft aan de UvA in Amsterdam haar Master Toegepaste Sociale Psychologie gehaald. Daarna werkte zij ruim vier jaar als marktonderzoeker op het gebied van gezondheid voor commerciële en non-profit organisaties. Het leggen van verbanden sprak haar aan maar de behoefte groeide om meer met en voor mensen te werken. Zij stapte over van bureauzijde naar bedrijfszijde om zich als psycholoog en projectmedewerker in te zetten voor organisaties met een direct maatschappelijk belang. De afgelopen tien jaar heeft Sophie zich ontwikkeld op het gebied van mindfulness en bewustwording. Sophie is ervaringsdeskundige op het gebied van (echt)scheiding en kinderen en heeft ook op dat vlak de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd. Momenteel zet zij zich ook vanuit Humanitas in voor ouders en kinderen die na een scheiding omgangsafspraken willen opbouwen/stabiliseren. Ze heeft kennis van opvoeding en communicatie aan kinderen (inclusief haar twee zonen). Naast Mindtrainers verzorgt zij ook individuele behandelingen onder de naam van bbb psychologie. Sophie is dierenvriendjes trainer voor kind en gezin. Daarnaast draagt zij zorg voor de trainers die werken met de dierenvriendjes voor meer verbinding met zichzelf met oog op een goede balans behouden. 

Met Mindtrainers voor kinderen helpt ze gezinnen en leerkrachten om met zichzelf en elkaar te verbinden.

bbbpsychologie.nl
Sophie van Schieveen

Mindtrainer Nicole van Vugt

Open, toegankelijk, sensitief, bedachtzaam, vrolijk, ondernemend, nieuwsgierig, tikkeltje eigenwijs, controle behoeftig, gevoelig, zorgzaam, verbinder, avontuurlijk, analytisch.

Nicole heeft in Utrecht haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen. Nicole heeft een passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk. Vanaf 2014 werkt Nicole als zorgcoördinator bij een instelling die ambulante begeleiding biedt voor kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende psychische problematiek. De afgelopen jaren heeft Nicole ontdekt dat haar interesse ligt bij de ontwikkeling van jonge kinderen, internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek) en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind. In 2015 heeft Nicole bij Mindswitch (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

Met Mindtrainers voor kinderen wil Nicole aandacht geven aan het belang van de preventieve hulpverlening. Door op jonge leeftijd kinderen te ondersteunen bij de bewustwording van hun eigen gedrag en emoties kunnen mentale, emotionele en fysieke problemen later in het leven mogelijk (deels) voorkomen worden. 

Nicole van Vugt 
Kindercoachinggoal.nl

Mindtrainer Marise Edelijn

Enthousiast, spontaan, gezellig, creatief, betrouwbaar, betrokken, positief, open, vriendelijk en flexibel

Marise heeft aan de Universiteit Utrecht haar bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald. De afgelopen jaren heeft Marise gewerkt in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Haar expertise is GGZ problematiek en het jonge kind. Marise gaat zichzelf hier verder in specialiseren, ze gaat vanaf september 2020 de opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-specialist volgen. Als IMH-specialist is Marise gespecialiseerd in de ontwikkeling van de ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkeling) psychopathologie bij ouder of kind. In 2019 heeft Marise bij Mindtrainers (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

Met Mindtrainers en de dierenvriendjes wil zij aandacht geven aan het beter leren omgaan met stress en de dagelijkse hectiek in het ouderschap. Ze wil ouders en kinderen leren om minder te reageren vanuit automatische reactiepatronen en met meer bewuste aandacht aanwezig te zijn in het moment. Ook ziet Marise het als een uitdaging om de emotie managment te vergroten van ouders en kinderen, zodat zij beter omgaan met eigen emoties en dat ouders kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties.  

Marise Edelijn
Kindercoachinggoal.nl

Afstudeertalent Kim de Haan

Ondernemend, sensitief, empathisch, structuur, gedisciplineerd, creatief, toegankelijk, kwetsbaarheid als kracht, avontuurlijk en analytisch.

Kim studeert pedagogiek aan de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Tijdens deze opleiding heeft ze verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdzorg en kinderopvang. Kim heeft opgemerkt dat het belangrijk is om ouders en kinderen met rust en vriendelijkheid te benaderen en hen te zien in hun gedrag en te erkennen in hun gevoel. Momenteel is ze bezig met haar afstudeeronderzoek bij Mindtrainers voor Kinderen naar de effectiviteit van het klassenprogramma van de dierenvriendjes. Hiermee wil ze bijdragen aan de ontwikkeling en bekendheid van de dierenvriendjes methode.

Met Mindtrainers voor Kinderen wil Kim dat er meer aandacht komt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en bewuste aandacht in de opvoeding. Door op jonge leeftijd aandacht te besteden aan bewustwording, talenten en emoties kunnen problemen op latere leeftijd mogelijk voorkomen worden.

Kim de Haan

  • Mindtrainers voor kinderen

Neem contact op