Mindtrainers voor kinderen

MINDTRAINERS voor kinderen

Mindtrainers voor kinderen is een platform van verschillende leerkrachten, kindercoaches, orthopedagogen, jeugdhulpverleners etc. die werken met de dierenvriendjes methode.

Kim Oostendorp

Kim is de bedenker van de dierenvriendjes. 

Kim heeft ruim acht jaar als behandelaar gewerkt in de kinder-jeugdpsychiatrie (de Bascule/ Levvel). Ze heeft ervaring met gedragsstoornissen (ODD-CD), ADHD, angst- en dwang problematiek, eetstoornissen, lichamelijk onverklaarbare klachten en trauma. Kim heeft toendertijd de dierenvriendjes bedacht. In haar werk als sociotherapeut en cognitief gedragtherapeutisch werker besprak ze met hulp van de dierenvriendjes kinderen hun gedrag, gedachten en emoties en ze leerde de kinderen mindfulness oefeningen doen.

In 2016 heeft zij Mindtrainers voor kinderen opgezet met het idee om de dierenvriendjes als methode verder te ontwikkelen. Mindtrainers voor kinderen is nu een platform van verschillende beroepsopvoeders die ook werken met de dierenvriendjes methode binnen onderwijs en zorg. Met hulp van de dierenvriendjes besteden zij op een toegankelijke en plezierige wijze aandacht aan de persoonlijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. 

mindtrainers.nl
Kim Oostendorp

Nicole van Vugt

Nicole is orthopedagoog en werkt met de dierenvriendjes in haar eigen praktijk.

Nicole heeft in Utrecht haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen. Nicole heeft een passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk. Vanaf 2014 werkt Nicole als zorgcoördinator bij een instelling die ambulante begeleiding biedt voor kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende psychische problematiek. De afgelopen jaren heeft Nicole ontdekt dat haar interesse ligt bij de ontwikkeling van jonge kinderen, internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek) en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind. In 2015 heeft Nicole bij Mindswitch (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

kindercoachinggoal.nl
Nicole van Vugt

Marise Edelijn

Marise is orthopedagoog en werkt met de dierenvriendjes in haar eigen praktijk.

Marise heeft aan de Universiteit Utrecht haar bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald. De afgelopen jaren heeft Marise gewerkt in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Haar expertise is GGZ problematiek en het jonge kind. Marise gaat zichzelf hier verder in specialiseren, ze gaat vanaf september 2020 de opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-specialist volgen. Als IMH-specialist is Marise gespecialiseerd in de ontwikkeling van de ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkeling) psychopathologie bij ouder of kind. In 2019 heeft Marise bij Mindtrainers (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

kindercoachinggoal.nl
Marise Edelijn

Lonneke Bierhoff

Lonneke is jeugdzorgwerker en coach en verzorgt in de zorg trainingen met de dierenvriendjes.

Lonneke heeft in Amsterdam gestudeerd behaalde in 2009 haar bachelor diploma in Social Work. Haar jarenlange werkervaring binnen de jeugdbescherming maakt dat Lonneke expertise heeft in systeem-gespreksvoering en kind-gesprekken. Onderzoeken en analyseren van complexe gezinssituaties met uitlopende problematiek zoals psychiatrie, verslaving, armoede en intergenerationele problematiek. Daarnaast ligt haar expertise op regievoering van kind-veiligheid in samenwerking met gemeente Zaanstad. Als jeugdzorgwerker is zij geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). In 2021 rondde Lonneke een opleiding af als professioneel coach bij de Balansgroep en richtte zij haar coachpraktijk ‘Lonneke Bierhoff Coaching’ op. Naast life coach voor particulieren richt zij zich op preventie van stress- en burn-out klachten bij de jeugdzorg werker.

Lonnekebierhoff.nl

Sophie van Schieveen

Sophie is psycholoog en werkt met de dierenvriendjes in haar eigen praktijk.

Sophie heeft aan de UvA in Amsterdam haar Master Toegepaste Sociale Psychologie gehaald. Daarna werkte zij ruim vier jaar als marktonderzoeker op het gebied van gezondheid voor commerciële en non-profit organisaties. Het leggen van verbanden sprak haar aan maar de behoefte groeide om meer met en voor mensen te werken. Zij stapte over van bureauzijde naar bedrijfszijde om zich als psycholoog en projectmedewerker in te zetten voor organisaties met een direct maatschappelijk belang. De afgelopen tien jaar heeft Sophie zich ontwikkeld op het gebied van mindfulness en bewustwording. Naast Mindtrainers voor kinderen heeft ze haar eigen praktijk in Mindful Scheiden. Sophie is ervaringsdeskundige op het gebied van (echt)scheiding en kinderen en heeft ook op dat vlak de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd. Momenteel zet zij zich ook vanuit Humanitas in voor ouders en kinderen die na een scheiding omgangsafspraken willen opbouwen/stabiliseren. Ze heeft kennis van opvoeding en communicatie aan kinderen (inclusief haar twee zonen). 

Mindful Scheiden
Sophie van Schieveen

Tim van den Bersselaar 

Tim is hulpverlener en gebruikt de dierenvriendjes als kinderyoga- en mindfulness docent. 
 
Tim is persoonlijk begeleider in de Gehandicaptenzorg bij het WIG Goirle en ambulant begeleider van een aantal jong volwassenen, waarbij hij onder andere de methodiek Driehoekskunde toepast. Hij is één van de founders van Stichting Yogamaatjes (SYM). In 2021 zijn Stichting Yoga Maatjes en Mindtrainers voor kinderen de samenwerking aangegaan. Met het doel om de 'normale' wereld en mindfulness door middel van de yoga brug met elkaar te connecten. Tim combineert kinderyoga en de dierenvriendjes methode wekelijks in zijn kinderyogalessen, op scholen, BSO’s en andere organisaties in en rond Tilburg. Kinderyoga is zo oud als de weg naar Rome en toch hip & happening. Logisch want in de huidige maatschappij zijn er talloze prikkels en wordt er veel van kinderen verwacht. Kinderyoga is écht afstemmen op het kind, samen gaan we spelenderwijs op ontdekking en avontuur. Dit doen we met het gebruik van grappige (dieren) houdingen, de adem, massage, ontspanning & creativiteit. Het doel van Kinderyoga is dat kinderen een fijne mindset krijgen (zich lichamelijk én mentaal sterker voelen)! Ze ontwikkelen onder ander meer zelfvertrouwen, concentratie, zelfliefde en kunnen beter omgaan met emoties. Pestgedrag en angstgevoelens nemen af. Elke kinderyoga les met de dierenvriendjes verwonderen de kinderen zich en dat is priceless! 
 
Yogamaatjes.nl
Tim van den Bersselaar
  • Dierenvriendjes voor kinderen

Neem contact op